YANARTAŞ
    Yanartaş, Yanar Dere vadisinin güney yamacında,serpantinitler içerisinde üç ayrı lokalite'de çıkarak yanan doğal gaza yöre halkının verdiği isimdir. Gaz çıkış lokalitelerinden en çok ziyaret edileni Yanartaş 2 olarak gösterilendir. Burada, mevsimlik akan Yanar Dere vadisi'nin batı yakasında, yamacın deniz seviyesinden 165 m. yüksekliğindeki noktasından başlayarak 180 m.'ye kadar yükselen 80 metre uzunluğundaki meyilli yüzeyi üzerinde dört ayrı seviyede sürekli yanan gaz çıkışları bulunmaktadır.
    En üstte yanar vaziyette iki ocak, 30 metre aşağısında üç ocak, 18 m. aşağısında vadiye dik bir çizgi üzerinde oniki ocak ve onun yaklaşık 30 m. aşağısında iki ocak daha olmak üzere toplam ondokuz adet yanar vaziyette doğalgaz çıkışı bulunmaktadır.

    En aşağıdaki ocakların altında büyük bir kilise yıkıntısı bulunmaktadır. Henüz kazı yapılmayan kilisenin erken Bizans dönemine (olasılıkla M.S. 6. yy) ait olduğu ve ilkçağda burada bulunan Hephaistos'a (Hephaistos: Yunan Mitolojisi'nde, Zeus ile Hera'nın oğlu olup her türlü madeni işleyip olağanüstü güzellikte eserler yaratabilen bir tanrıdır. (Azra Erhat: Mitoloji Sözlüğü)) adanan tapınağın kalıntıları üzerine yapıldığını düşünüyoruz. Kilise'de kazı yapıldığı taktirde büyük bir olasılıkla altta adı geçen tapınağın temellerine ulaşılacaktır.
Khimaira'nın mitolojideki tarifine uygun çizimi.
Keçi ve yılan Çıralı'nın çevresini kuşatan Toros Dağlarında bol bulunan hayvanlar olup ateşin çıktığı yeri, arslan ise ateşin gücünü temsil etmektedir...
•••      Ana Sayfa | Pansiyonumuz  | Foto Galeri | Ulaşım | İletişim      •••

KERVAN PANSİYON ÇIRALI - KEMER - ANTALYA TEL : ( 0242 ) 825 70 99 - CEP : 0537 276 12 98
e-posta : kervan_pansiyon@hotmail.com
Copy Right © 2008 KERVAN PANSIYON
Web Design Çıralı Kervan Pansiyon
FİYATLAR
Web Page Maker, create your own web pages.